Homoki Pál
esperes-lelkész

1978-ban láttam meg a napvilágot Budapesten, iskoláimat a fővárosban végeztem.
Egyetemi tanulmányaimat 1997-ben kezdtem meg az EHE-n. Itt két cikluson át
voltam HÖK elnök, valamint az újszövetség tanszék demonstrátora. Két
szemeszteren keresztül lehettem ösztöndíjas a bajorországi Augustana
Hochschuléban. Kántorcsaládból származom, hallgatója voltam a Bartók Béla
Konzervatóriumnak.
Lelkészi szolgálatomat miskolci iskolalelkészként, majd a Diósgyőri, Vasgyári,
Tállya – Abaújszántói gyülekezetek lelkészeként kezdtem meg. A Soltvadkerti
Gyülekezet hívásának eleget téve 2005. óta szolgálok újra itt. 2007. óta parókus
lelkészként
Igazgatótanácsi elnöke vagyok a soltvadkerti evangélikus óvodának, iskolának és
tagja a kiskőrösi gimnázium igazgatótanácsának.
Egyházvezetésünk döntése alapján 2015-ben elnyerhettem a Tessedik díjat, azaz az
év lelkésze lehettem a Déli Kerületben. 2020-óta az egyházmegye esperesi tisztét
töltöm be.