A városunkban működő (2012.szeptemberétől az Evangélikus Egyház fenntartása alá került) Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolával szoros együttműködésben állunk.
A kiskőrösi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa, Szálas Márta és Domonyiné Borbényi Katalin rendszeresen foglalkozik beszédhibás óvodásainkkal.
Dr. Fodor Katalin zenére való érzékenységet elősegítő, Zeneóvodai foglalkozásokat tart.
Állandó kapcsolatban vagyunk a Nevelési Tanácsadóval és a HUNNAREG Pedagógiai Intézettel, ahol évenkénti továbbképzéseket biztosítanak számunkra.
Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási Osztályával és intézményeivel, főképpen óvodáival. (Évente több alkalommal részt veszünk intézményvezetői konferenciákon.)
A Soltvadkerti Önkormányzat gyakran nyújt segítséget intézményünknek.
Óvoda alapítónk a Soltvadkerti Evangélikus Egyházközség.
Német Kisebbségi Önkormányzat – Soltvadkert Város Önkormányzata
Állandó kapcsolatban vagyunk a kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel, (Pedagógiai Szakszolgálattal) ahol évenkénti továbbképzéseket biztosítanak számunkra. Továbbá együttműködünk a Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottsággal.
Intézményünk nyitott a bajor – magyar kapcsolatok ápolására (Bajor testvéróvodai kapcsolat Weilheim-i óvodával) – egyházi továbbképzések szervezésére és megrendezésére.

Bajor – magyar kapcsolat pedagógiai eredménye

Az immár több mint egy évtizedre visszatekintő Bajor – Magyar továbbképzés sorozat valódi célját és értelmét a két európai nemzet kultúrájának, tradíciójának megismerésében látjuk.
Pontosan tudjuk, milyen hatása volt a magyar oktatás rendszerére a németországi reformpedagógia. A Bajor – Magyar kapcsolatok elevenségét jelzi, hogy a kurzusokon résztvevők jelentős része a német nyelv megismerését tűzte ki célul. Manapság a nyelvtudás – különösen az angol és a német nyelv ismerete – alapkövetelménynek számít. Célunk volt továbbá a nyelv művelése mellett, a kapcsolatteremtésen túl, hogy a megismerhessük a bajor óvodák pedagógiáját és megismertessük a magyar evangélikus óvodák módszertanát, nevelése koncepcióját.
Kapcsolatunk alapja a németországi Harz professzor által tartott keresztyén szeminárium sorozat, melyet a megszokott szinten tudunk elképzelni a jövőben is. A konferenciák visszatérő gyakorlata, hogy az óvodák képviselői beszámolnak az első találkozás óta megtett útról, a nehézségekről, örömökről és gondokról. Többlet számunkra a többi óvodával szemben, hogy az országban elsőként megnyílt evangélikus egyházi óvodánk oktató – nevelő munkáját kezdetben két német anyanyelvű óvónő is segítette Németországból.
Az 1998-ban elkészített helyi óvodai nevelési programunkat a Bajorországban látott Maria Montessori óvoda tükrében fogalmaztuk meg, akinek nevelési koncepciója mai napig cél és feladat az intézményünknek. Maria Montessori vezérgondolatával szeretnénk gyermekeinket a különböző fejlődési szakaszokon átvezetni, s minden egyes gyermeknél a cselekvésbeli és gondolkodásbeli önállóságot fejleszteni.
A német és magyar óvodában nem csak ez a gondolat fontos, külön hangsúlyt fektet mindkét intézmény a beszédfejlesztésre, a képességek fejlesztésére, a zenei és hitéletre.
Sikeres alkalmazását bajor vendégeink is megtapasztalhatták, amikor is bemutató foglalkozásokon vehettek rész nálunk Soltvadkerten. Margret Schulke, Sabine Wiegmann és Harz professzor, akik előadásaikon és személyes látogatásikon keresztül koordinátori szerepet töltöttek be az intézmények közötti kapcsolatok építésében. Ebben a munkában Káposzta Lajos – az óvoda lelkész-esperese értékőrző és értékközvetítő szerepe jelentős, aki egységet alkotva az óvodai Team-mel erősíti a bajor és a magyar egyház összetartozását. Ebben az egységben valósulhat meg a Team munka, projektmunka, amely Németországban mintaértékű és működőképes. Mégsem érdemes párhuzamot vonni a két intézmény között, hiszen a társadalmi különbözőségek ezt nem teszik lehetővé.
Mindez a történelmi múltban gyökerezik, az örökségben, a lehetőségek tárában, a társadalmi másságban rejlik.
A szekularizáció erősödése mindkét nemzetet érinti, épp ezért közös fellépést sürget. Meg kell keresni azokat a közösségeket, amelyekben a keresztyén lelkiség felekezeti különbségek nélkül gyakorolható.
Küldetés számunkra, hogy a gyermekeken keresztül megérintsük a szülőket is. Munkatársak vagyunk a nevelésben, így egymásra utaltak is vagyunk. Nálunk a szülőkkel való találkozás és beszélgetés színtere a szülők szemináriuma – esperes úr előadásában – mely igen látogatott.
Noha a bajor és a magyar óvodák között némi eltérés tapasztalható, azért vannak közös elgondolásaink: hasonlóak a terveink, közösek a feladataink, a céljaink. Fontos, hogy a jó kapcsolatunk ne csak a jelen, hanem a jövő bázisa is legyen! A kapcsolatban pedig – a szakmai részen túl-, amit komolyan kell vennünk közös az, hogy keresztyén. Mi így szeretnénk a Biblia fényében elérni a híveket és a szíveket. Azaz: „Tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.”
Szeretnénk, ha óvodáinkban a gyermekek, gyermekek maradnának. Egységes pedagógiánk fontos eleme, hogy mindenki jól érezze magát nálunk.
Jó lenne, ha intézményünk „tusculanum”, azaz békés hely, menedék lenne a gyermekek és a felnőttek számára a világ zaja elől.