Köhlerné Schiszler Ágnes
Óvodaalapító óvodapedagógus, németes

„Az év pedagógusa” – cím Harta, 2008
Német Nemzetiségi Önkormányzati tagság – 2019 óta

Megalapítása óta tartozom az Evangélikus Óvoda munkatársai közé, amelyet második otthonomnak tekintek. Idén január óta nyugdíjasként, csökkentett óraszámban veszek részt az óvoda életében.
Hivatásomnak érzem, hogy a gyermekekkel megszerettessem a német nyelvet, és személyes példamutatással formáljam keresztyén erkölcsi életüket. Két felnőtt korú gyermekem van: János és Ágnes. Tavaly Isten egy fiú unokával áldotta meg családunkat.
Örömmel végzem munkámat a kicsinyek között, hiszen ők nyitottak szeretetünkre és megsokszorozva adják vissza azt a velük foglalkozóknak.