Torgyik Melinda
óvodapedagógus – csoportvezető

Tanulmányaimat, 2016-ban a Kecskeméti Főiskola Óvodapedagógus szakán végeztem. Evangélikus hitvallású családban születtem, melyet büszkén viselek.
Óvodánk fő irányvonala a keresztyén hitre való nevelés, melynek útján átadhatom
a gyermekeknek mindazokat a vallási értékeket, amiket én is kaptam a családomtól. Munkámat a gyermekszeretet, empátia, elhivatottság és a kreativitás jellemzi.
Fontos számomra, hogy a gyermekek egy vidám, szeretetteljes, biztonságos légkörben nevelkedjenek. Törekszem a folyamatos fejlődésre,megújulásra, emellett örömmel tanulok tapasztaltabb kollégáimtól.