Szekeres Tímea
óvodapedagógus, csoportvezető

Tanulmányaimat a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán folytattam óvodapedagógiai szakon.
A diploma megszerzésével egy régi vágyam teljesülhetett, hiszen nagyon jó példa volt előttem a saját óvónőm, akire mai napig példaképként tekintek. 2012 szeptemberében kezdtem el dolgozni a soltvadkerti Evangélikus Egyházi óvodában, ennek az intézménynek
a falai között tölthettem el az óvodai szakmai gyakorlatomat is, amiért nagyon hálás vagyok. 2018 szeptemberében „visszaültem” az iskola padjába, hiszen visszatértem az egykori iskolámba “Fejlesztő, Differenciáló Szakra”. Örömmel tölt el, hogy egy olyan nevelőtestület tagja lehetek, akiknek fő elhivatottsága a keresztyén nevelés és a keresztyén értékek magjainak elültetése a gyermekek szívében!
„Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, 
és termést hoznak állhatatossággal.”  Lukács 8,15